CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ ĐỨC

Hệ chuyển đổi bằng (Ngành điều dưỡng, cơ khí, chế tạo máy, điện,…)

  • Dành cho các bạn đã có bằng Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành trên.
  • Thời gian học chuyển đổi tại Đức: 03 tháng – 12 tháng (tùy theo ngành nghề và thẩm định bằng của đối tác Đức).
  • Mức hỗ trợ hàng tháng: 1,200 – 2,000 Euro/1 tháng.
  • Mức lương sau khi tốt nghiệp: 2,300 – 3,000 Euro/1 tháng.
Hệ chuyển đổi bằng (ngành điều dưỡng)
Hệ chuyển đổi bằng (ngành cơ khí)

Du học nghề điều dưỡng
– Thời gian học: 03 năm.
– Mức hỗ trợ hàng tháng: 1,100 – 1,300 Euro/1 tháng.
– Mức lương sau khi tốt nghiệp: 2,300 – 3,000 Euro/1 tháng.

Nghề điều dưỡng

Du học nghề Nhà hàng – Khách sạn
– Thời gian học: 03 năm
– Mức hỗ trợ hàng tháng: 900 – 1,100 Euro/1 tháng.
– Mức lương sau khi tốt nghiệp: 2,000 – 3,000 Euro/1 tháng.

Nghề Nhà hàng – Khách sạn

Du học nghề cơ khí
– Thời gian học: 03 năm
– Mức hỗ trợ hàng tháng: 750 – 1,100 Euro/1 tháng.
– Mức lương sau khi tốt nghiệp: 2,000 – 3,000 Euro/1 tháng.

Nghề cơ khí

Du học nghề xây dựng
– Thời gian học: 03 năm
– Mức hỗ trợ hàng tháng: 805 – 1,190 Euro/1 tháng.
– Mức lương sau khi tốt nghiệp: 2,000 – 3,000 Euro/1 tháng.

Nghề xây dựng

Du học nghề lái tàu (đường sắt)
– Thời gian học: 01 năm.
– Mức hỗ trợ hàng tháng: 1900 – 2,000 Euro/1 tháng.
– Mức lương sau khi tốt nghiệp: 2,700 – 4,400 Euro/1 tháng.
– Học viên được nhận lại khoản hỗ trợ tương đương 100,000,000 VNĐ sau khi xuất cảnh.

Nghề lái tàu

Du học nghề lái xe 
– Thời gian học: 03 năm.
– Mức hỗ trợ hàng tháng: 970 – 1,145 Euro/1 tháng.
– Mức lương sau khi tốt nghiệp: 2,000 – 3,000 Euro/1 tháng.

Nghề lái xe