• Nam/Nữ từ 18 đến 30 tuổi.
  • Tốt nghiệp PTTH trở lên.
  • Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm.
  • Lý lịch tư pháp trong sạch.
  • Chứng chỉ tiếng Đức tối thiểu trình độ A2.