1. Học viên tìm hiểu chương trình, đăng ký tham gia.
  2. Học viên sẽ được đào tạo tiếng Đức trong vòng 06 – 08 tháng tại Việt Nam để lấy chứng chỉ B1.
  3. Hết trình độ A2/B1/B2, No.8 sẽ xử lý hoàn thiện hồ sơ, xin visa cho Học viên.
  4. Sau khi có visa, chờ bay sang Đức, Học viên được đào tạo tiếng Đức trình độ B2.
  5. Sang Đức, tiếp tục học tiếng Đức nâng cao và học chuyên ngành.
  6. Sau khi tốt nghiệp, ký Hợp đồng làm việc theo đúng chuyên ngành đã học.
  7. Định cư và bảo lãnh người thân.