• Miễn 100% học phí và chi phí liên quan trong khi đào tạo học nghề tại Đức.
  • Hàng tháng hưởng mức trợ cấp từ 800 – 2,000 Euro/1 tháng tùy theo ngành học, năm học. Khoản trợ cấp này đủ cho các bạn chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày mà không cần phải làm thêm để tập trung hoàn toàn vào việc học.
  • Bằng cấp có giá trị trên toàn Thế giới.
  • Được phép tự do đi lại, du lịch 26 nước trong khối Schengen.
  • Được phép làm thêm bên ngoài 10 giờ/tuần với thu nhập từ 10 – 18 Euro/1 giờ.
  • Cơ hội việc làm 100% sau tốt nghiệp với mức lương từ 2,300 – 4,000 Euro/1 tháng.
  • Sau khi ký Hợp đồng làm việc và có bảng lương thì được bảo lãnh người thân sang Đức.
  • Được định cư tại Đức sau 05 năm học tập và làm việc. Được xin nhập quốc tịch Đức sau 08 năm học tập và làm việc.